Działalność BOJG

 

wykresyBiuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych powołane Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 roku rozpoczęło swoją działalność w dniu 2 stycznia 2012 r.

Do zadań Biura należy:

1. Prowadzenie obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. W ramach tego zadania Biuro prowadzi odrębnie dla każdej jednostki księgi rachunkowe, elektroniczną obsługę rachunków bankowych, sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe oraz statystyczne w części dotyczącej danych finansowych. Nalicza i wypłaca wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkół i przedszkoli, prowadzi rozliczenia z Urzędem Skarbowymi i ZUS

2. Zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych oraz jednostek oświatowych z terenu byłego województwa wałbrzyskiego.

3. Zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli.

4. Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

5. Obsługa jednostek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące działalności Biura:

um

bip um

bol um

Friday the 27th. Joomla 2.5 Templates.
Copyright 2012

©